Montážní návody plotů

ÚvodMontážní návody plotů

NÁVOD NA MONTÁŽ ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA

 
 KROK 1: Přípravné práce   
Pomocí kolíků vyznačte rohy oplocení a jeho začátek a konec. Provázkem spojte kolíky podél oplocení. Podél vyznačené linie provázkem vyrovnejte zem a vyznačte místo na sloupky. Vzdálenosti mezi sloupky musí být 2,5 až 3 m. Napínací sloupky s podpěrami musí byť osazené na začátku a na konci oplocení a každých 25 až 30 bm (běžný metr) v přímém směru a také při každé změně směru oplocení (např. v rozích).
 KROK 2: Hloubení jam a osazení sloupků   
Vykopejte díry o průměru 30 cm a hloubce 80 cm (pokud zem není kamenitá je možné tento úkon udělat ručním vrtákem). Do díry vložte první sloupek a zalijte díru. Překontrolujte přesnou polohu sloupku pomocí vodováhy, následně dobře zarovnejte beton a nechte zatvrdnout.
 
KROK 3: Montáž podpůrného sloupku
 
Každý první sloupek musíte doplnit podpůrným sloupkem. Nejprve volně namontujte oporu na napínacím sloupku (ve výšce 2/3 sloupku od úrovně terénu) a v místě, kde se setkává se zemí, vytvořte další díru. Následně zalijte betonem, upevněte oporu a přišroubujte ji k sloupku pomocí hákového šroubu (je dodáván společně se sloupkem).  
 KROK 4: Středové a koncové sloupky  
Stejný postup zopakujte při montáži posledního sloupku v daném směru oplocení a středových napínacích sloupků.  
 KROK 5: Betonování  

Pomocí provázku určete přesnou polohu a výšky všech středových sloupků. Vyhlubte díru a zabetonujte středové sloupky podle výše uvedených pokynů. Až po zabetonování všech sloupků a podpěr a vytvrdnutí betonu je možné započít další práce.

 KROK 6: Napínací dráty  
Pomocí napínacího drátu namontujte napínače nahoře, dole a uprostřed na první sloupek oplocení. Následně namontujte napínací drát na horním napínači, napněte ho a pevně přivažte k poslednímu sloupku oplocení, přičemž je třeba ho zavěsit na úchytky středových sloupků. Potom rozviňte pletivo a postavte ho svisle podél osazených sloupků.  
 KROK 7: Napnutí pletiva  
Zahněte horní konce pletiva na napínacím drátě. Upevněte zbývající napínací dráty, protáhněte je pletivem a zavěste na úchytky středových sloupků. Na konci je pevně uvažte k poslednímu sloupku oplocení. Protáhněte napínací tyče svisle pletivem na začátku a na konci oplocení a následně započněte napínání pletiva. Když bude pletivo optimálně napnuté, přivažte ho spolu s tyčemi k oběma krajním sloupkům oplocení pomocí vázacího drátu.
   
 KROK 8: Dokončovací práce  
Na konci uděláme všechny potřebné úpravy k dosažení estetického vzhledu oplocení.  
   
   

NÁVOD NA MONTÁŽ SVAŘOVANÉHO PLETIVA NA SLOUPKY BEKACLIP®

 
 
KROK 1: Instalace sloupků a vzpěr
  
Všechny sloupky po usazení do příslušné polohy zabetonujte. Sloupky Bekaclip® nasměrujte montážní lištou na vnější stranu oplocení.
Napínací sloupky montujte:
- na začátku a na konci plotu,
- v každém rohu,
- při každé změně směru oplocení,
- každých 25 metrů oplocení v přímém směru.
Vzpěry musíte namontovat k sloupkům na začátku a na konci plotu, k rohovým sloupkům a napínacím sloupkům.
Středové sloupky umístěte po každých 2,5 až 3 metrech.
 KROK 2: Hloubení jam a osazení sloupků   

Způsob provedení základů závisí na druhu a stabilitě podkladu a typu a délce sítě. 

Hloubka otvorů: 90 - 100 cm. Rozměry otvorů: pro napínací sloupky a vzpěry 40x40 cm, pro středové sloupky 20x20 cm.
Doporučujeme použít beton minimálně střední třídy. Řiďte se pokyny uvedenými na obale anebo použijte hotovou betonovou směs.
 
KROK 3: Upevnění sítě
 
Roli sítě upevněnou k sloupku rozviňte a natáhněte k dalšímu napínacímu sloupku.
Pokud je síť příliš krátká na natažení k dalšímu sloupku, musíte spojit dvě role sítě.
Na upevnění sítě ke sloupku použijte spony. V případě rohových a napínacích sloupků (umisťovaných na začátku, na konci a při každé změně směru oplocení) použijte spony na každý vodorovný drát sítě.
 
 
KROK 4: Napnutí sítě
 
Na konci sítě upevněte napínací hřeben. Jeden konec lanového napínače upevněte ke hřebenu a druhý k autu anebo k stromu.
Pokud se stane, že příliš málo prostoru vedle sloupku znemožní napnutí sítě, upevněte lanový napínač k dalšímu napínacímu sloupku.
Síť napínejte, dokud nebude její povrch hladký a rovný.
 
 
KROK 5: Přichycení sítě a dopnutí
 

Po napnutí upevněte síť k sloupkům pomocí spon a následně dejte dolu lanový napínač. Síť odstřihněte na úrovni oka nacházejícího se hned za montážní lištou.
Spony na středových sloupcích upevněte následovně: každé třetí oko (Pantanet®), každé čtvrté oko (Fortinet®). Stáhnutí oka způsobí zvětšení napnutí sítě.
Pomocí korekčních kleští je možné upravit napnutí sítě též na nerovném terénu.

 
KROK 6: Spojování rolí sítě
 
Koncovým okem jedné role překryjte prvé oko další role a spojte je příchytkami anebo vázacím drátem. Na zamezení pohybu upevňujte spony v opačných směrech.  
 
 

NÁVOD NA MONTÁŽ PANELOVÝCH PLOTŮ BETAFENCE